Turvallisuus

Napapiirin Tytöt noudattavat toiminnassaan Suomen Partiolaisten määrittelemiä Turvallisuusohjeita. Lisäksi johtajat suorittavat Turvallisesti yhdessä -koulutuksen, joka pyrkii takaamaan turvallisen toiminnan lippukunnissa. Lippukunnan turva-aikuisena toimii tällä hetkellä lippukunnanjohtaja Nina ”Ninnu” Miettinen.

Turvallisesti yhdessä -ohjeen esittely Suomen Partiolaisten toimintasivuilla:

”Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että

  • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
  • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ohje koskee kaikkea partiotoimintaa Suomessa.”

Lisätietoa Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksesta löytyy Suomen Partiolaisten toimintasivustolta. Samalta sivulta löytyy myös ohjeet ja linkki koulutuksen suorittamiseen. Turvallisesti yhdessä -koulutus tulee olla suoritettuna kaikilla 18-vuotiailla partiojohtajilla ja ryhmänjohtajilla iästä riippumatta. Etenkin ensi kesänä finnjamboree Roihulle osallistuvilla tulee olla koulutus suoritettuna.

Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeet ja lisätietoja esim. partiovakuutuksesta löydät täältä.